Evenementen

  • Evenementen

Nieuwjaarsduik 2020

4 januari 2020


Beregezellige avond

21 december 2019


Putteke Winter

13-14 december 2019


Algemene vergadering

17 november 2019 - 10u

Boom, 20 oktober 2019.

Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering!
Zondag 17.11.2019 te 10u00 in het Berenhol, Openluchtzwembad te Boom

Beste leden,

Hierbij wordt u uitgenodigd op de Algemene Ledenvergadering van de VZW Koninklijke Zwemclub IJsberen Boom, die gepland is op 17.11.2019 te 10.00 uur stipt in onze cafetaria(Berenhol) in het Openluchtzwembad te Boom.
Op de agenda staan volgende punten:

1.Welkomstwoord door de voorzitter.
2..Lezing en goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.
3.Verslag over de activiteiten van het clubjaar 2018-2019.
4.Verslag van de penningmeester over de resultaten van het voorbije seizoen 2018-2019.
5.Verslag over de gedane investeringen in 2018-2019.
6.Verkiezing Raad van Bestuur + verkiezing nieuwe bestuursleden.

Zijn ontslagnemend:
John Weuts
Zijn uittredend en herverkiesbaar:
Jellen Van Hissenhoven
Patrick Vanmeenen
Suzy Wauters
7.Goedkeuring van de begroting voor het werkingsjaar 2019-2020.
8.Aanduiding van twee leden voor het nazicht van de boeken 2019-2020.
9.Update aansluiting Zwemfederatie.
10. Onderhoud zwembad / kleedkamers / Berenhol.
11.Rondvraag.
(hebt u ook een vraag / opmerking die al onze leden aangaat en wenst besproken te zien, bezorg ze uiterlijk 08.11.2019 aan jo@ijsberen-boom.be ter agendering).

Na de algemene vergadering zal de Raad van Bestuur, in overeenstemming met art. 10, in zijn midden en voor een periode van 2 jaar de kandidaten kiezen voor de ambten van voorzitter, ondervoorzitter, schatbewaarder en secretaris.
Hij zal in gemeenschappelijk overleg, de andere taken van het bestuur toewijzen.

Stemrecht en kandidatuur:
Hebben stemrecht in verband met de verkiezing van de Raad van Bestuur, of alle punten van de dagorde ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd:
Alle leden welke lidgeld betaald hebben voor 2018-2019 en in orde zijn met het lidgeld van 2019-2020
Mogen hun kandidatuur stellen voor de Raad van Bestuur
Alle werkelijke leden met minstens 1 jaar lidmaatschap en die in orde zijn met hun bijdrage 2019-2020.
De kandidaten moeten hun vraag schriftelijk (email) indienen voor aanvang van de algemene vergadering bij de voorzitter (jo@ijsberen-boom.be)
Zoals voorzien in art. 17 van de statuten kunnen alle leden zich per volmacht laten vertegenwoordigen.
Alle volmachten dienen voor aanvang van de algemene vergadering in het bezit te zijn van de secretaris.
Elk lid kan slechts éen medelid vertegenwoordigen.
Hopend u op deze algemene ledenvergadering te mogen verwelkomen
,
Beste groeten,
Namens het bestuur,

Jo Jacobs
Voorzitter
PS. Wij vestigen jullie aandacht erop dat het zwembad gesloten blijft tot na afloop van de Algemene Vergadering.
Wacht niet aan de deur maar kom de algemene vergadering bijwonen aub!


Raclette bij de ijsberen

24 november 2019


Opendeurweekend IJsberen Boom

14-15 September 2019

De start van het zwemseizoen begint traditiegetrouw met onze alombekende Opendeurdagen die dit jaar op zaterdag 14 en zondag 15 september zullen doorgaan.

Deze dagen kan iedereen gratis bij ons terecht voor een plons in het frisse water (22°C) en dit tussen 10:30 en 15:30!

Er is animatie voor jong en oud, in en rond het zwembad, waaronder een ludieke ijsberentest en en hindernissenparcours.

Iedereen is van harte uitgenodigd om samen met ons een duikje te nemen en nadien bij te babbelen bij een drankje en een hapje op ons zonovergoten terras en zomerbar.

Bedankt aan alle helpers en bezoekers!